Vad gör Visit Haninge

    Föreningens organiserar besöksnäring och handel samt verkar för en sammanhållen marknadsföring av Haninge. Föreningen har en aktiv hemsida och sociala media, där medlemmarnas verksamheter presenteras. Berättelsen om Haninge (Haninge The Story) vill göra medlemmarnas utbud och aktiviteter mindre utbuds- och mer individorienterat.

    Föreningen Visit Haninge bidrar till samsyn mellan kommunen och besöksnäringen, håller medlemmarna informerade om kommunens insatser inom besöksnäring och uppmanar medlemmarna att delta på kommunens möten och aktiviteter.

    Föreningen ordnar kompetenshöjande åtgärder, som bidrar till att lokala, regionala, nationella och internationella produkter och tjänster når marknaden effektivare.

    Kommunen marknadsför destinationer, upplåter idrottsanläggningar, arrangerar och stödjer kulturevenemang och föreningsliv för att göra Haninge attraktivare för kommuninnevånare och besökare.

    Föreningen har samma mål med tillägget att vår uppgift är att marknadsföra medlemmarnas verksamheter, med fokus framförallt på föreningarnas och organisationernas arbete med inkludering och hållbarhet. Detta görs bäst genom informationsutbyte samt i direkt samverkan när detta är möjligt i exempelvis evenemang som parterna arrangerar.