Om Visit Haninge

Kom med och utveckla besöksnäringen i Haninge!

Föreningen är en oberoende ideell näringspolitisk organisation med uppgift att utveckla och stärka turismen och besöksnäringen i Haninge. Föreningen är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obunden.. Föreningen bildades i augusti 2013 och det första ordinarie årsmötet hölls i mars 2015. 


Föreningens roll är att samarbeta och samverka med Haninge kommun kring besöksnäringsfrågor och ha en samverkansfunktion för besöksnäringen i Haninge

  •  Samordna aktörer på lokal och regional nivå och stödja bildande av nätverk.
  •  Ordna mötesplatser mellan kommunen och näringen för att skapa samsyn kring utvecklingsinsatser och medverka i den övergripande marknadsföringen.
  •  Uppmuntra medlemmar att delta på kommunens olika möten och aktiviteter samt   informera om kommunens insatser inom besöksnäringen.
  •  Verka för kompetenshöjande åtgärder och medverka till att lokala, regionala, nationella och internationella produkter når marknaden.

Medlemskap
Medlemskap kan beviljas enskild person, organisationer och företag från det lokala närings- och föreningslivet.  Föreningen har ca 50 betalande medlemmar.

Bli medlem
Vi söker företag, föreningar och organisationer i Haninge som vill vara med och göra Haninge ännu mer attraktivt och besöksvärt. Vi strävar efter att visa fram våra produkter och tjänster och att samordna våra gemensamma resurser kring marknadsföring och utbud.

Ett medlemskap inkl serviceavgift kostar idag 450 kronor/årför mindre företag och 1450 kr för större företag.
Vill du bli medlem eller veta mer?
Skicka ett mail via denna länk.