Årsmöten

Här visar vi förvaltningsberättelser och årsmötesprotokoll.

Årsmöte 2019 avseende 2018

Årsmöteshandlingar 2018

Årsmöte 2020 avseende 2019

Årsredovisning 2019

Protokoll årsmöte 2020

Årsmöte 2021 avseende 2020

Årsredovisning inkl förvaltningsberättelse 2020