Styrelse

Ordförande: Lars-Olof (LO) Landin,(dataskyddsombud)

Övriga styrelseledamöter:
V. ordförande Kassör, reg.ansv.Bo Tyrefors
Sekr. Liz Nordström
Thomas Hjelm
Margaretha Picano
Christian Madsen
Ylva Hedman
Carina Svedin
Marsel Nichan
Sofie Seitamo Mijac

Revisor: Bengt Karlsson, Haninge
Revisorssuppleant: Vakant

Valberedning:
Carlo Taccola sammankallande
Alexandra Anstrell,
Lena Nielsen