Stadgar

Ordförande: Bo Tyrefors, Gålö (dataskyddsombud)

Övriga styrelseledamöter:
V.ordf. Margaretha Picano, Haninge
Sekr. Thomas Hjelm, Utö
Kassör, reg.ansv. Lars-Olof (LO) Landin, Dalarö 
Leyla Björk, Nåttarö
Sofie Seitamo Mijac, Häringe
Lena Nielsen, Tyresta

 

Revisor: Bengt Karlsson, Haninge
Revisorssuppleant: Lars-Arne Eriksson, Haninge

 

Valberedning:
Alexandra Anstrell, Haninge
Qina Hermansson, Ornö
Carlo Taccola, Vega