Styrelse

Ordförande
Lars-Olof (LO) Landin,(dataskyddsombud)

Övriga styrelseledamöter:
Ulrika Bergström
Ylva Hedman
Carina Svedin
Marsel Nichan
Sofie Seitamo Mijac

Revisor
Bengt Karlsson, Haninge
Revisorssuppleant: Vakant

Valberedning:
Carlo Taccola sammankallande
Alexandra Anstrell
Lena Nielsen