Tyresta by med anor från 1700-talet

Priser

Gratis

Länkar

  Webbsida  Karta  Facebook   Stockholms Lokaltrafik

Glöm inte dela !

Fotograf: Stiftelsen Tyrestaskogen

Information om eventet

Grusvägar, röda gårdshus, betesdjur och gärdsgårdar i ett många hundra år gammalt kulturlandskap. Tyresta by är ett levande minne från den tid då Sveriges befolkning till största delen bestod av bönder. Idag utgör byn huvudentrén till Tyresta nationalpark och här startar flera olika leder.

Om upplevelsen

Sommartid är gärden och ängar fyllda av olika örter och insekter. Åkrar odlas med spannmål som främst används som foder. Och i skogsbrynen kan betande får och kor från Tyresta gård ses. De här markerna står i skarp kontrast till den vildmarkslika urskogen. Här är naturen formad av människor och betesdjur i många århundranden.

Delar av bebyggelsen är från slutet av 1700-talet. De flesta står kvar på sin ursprungliga plats. Byvägen slingrar sig mellan gärdsgårdar, som förr syftade till att hålla betesdjur borta från åkrarna.
Här hittar vi också spår från den första bofasta befolkningen i form av järnåldersgravar. En man från vikingatiden har låtit rista in en hälsning, som finns kvar för oss att läsa tusen år senare: ”Farbjörn lät hugga stenen efter Håulv, sin son. Halfdan högg runorna.”

ATT GÖRA I TYRESTA BY: Fika hembakat på caféet, grilla lammkorv vid lanthandeln, fågelskåda från fågeltornet, besöka ett av Sveriges finaste naturum, njuta av det öppna landskapet.
I Tyresta by finns också hantverksboden Wendlas atelje, Maries yogastudio samt Friluftsfrämjandet i Haninge.

Hela året

Om företaget

Namn

Stiftelsen Tyrestaskogen

Adress

Tyresta by 1, 136 59 Vendelsö

Telefonnummer

4687453394