Visionen Haninge The Story

Haninge är genom sina unika kultur- och naturmiljöer en av Sveriges mest besöksvärda destinationer.

Visit Haninge ideell förening bidrar till att göra Haninge känt som ett attraktivt resmål genom att mobilisera våra medlemmar – personer och företag – verksamma inom hotell, restaurang, evenemang, sport, fritid, handel och transporter samt inom hembygds- och kulturföreningar och muséer.

Med bild, text och musik berättar vi om framväxten av Haninges mångtusenåriga kultur i Haninge The Story / Das Gesichte von Haninge på tre språk (sve, tys, eng) och levandegör Haninges kulturlandskapet och skärgården med dess historiska artefakter och byggnader.

I samverkan med föreningens medlemmar och Haninge kommun producerar och distribuerar vi berättelsen om Haninge på hemsidan och i sociala media som ett attraktivt och hållbart resmål.