Vision

Haninge ska genom sina unika kulturarv och naturmiljöer vara en av Sveriges främsta hållbara destinationer, på nationell och internationell nivå.

Övergripande mål


Vi ska göra Haninge attraktivt genom att mobilisera medlemmar – personer och företag verksamma inom transport, handel, produktion, hotell, restaurang, evenemang, sport och fritid samt hembygds-, kulturföreningar och muséer.

Affärsidé


Med texter, bilder och musik ska vi beskriva framväxten av Haninges mångtusenåriga kultur. Vi ska sprida berättelsen om Haninge – The Haninge Story / Das Gesichte von Haninge – och göra Haninges kulturlandskap och skärgård med dess historiska artefakter och byggnader välkända.

Med kontinuerlig och effektiv marknadsföring ska vi i samverkan mellan föreningens medlemmar och Haninge kommun producera och distribuera berättelsen om Haninge via sociala media och föreningens hemsida som ett attraktivt och hållbart resmål.