Kengash

Prezident: Lars-Olof (LO) Landin, (ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha mutaxassis)

Kengashning boshqa a'zolari:
V. Rais g'aznachi, reg.respons.Bo Tyrefors
Sek. Liz Nordstrom
Tomas Xjelm
Margaretha Pikano
Kristian Madsen
Ylva Xedman
Karina Svedin
Marsel Nichan
Sofi Seitamo Mijak

Sharhlovchi: Bengt Karlsson, Xaning
Auditor o'rinbosari: Bo'sh

Nomzodlar qo'mitasi:
Karlo Takkola yig'uvchi
Aleksandra Anstrell,
Lena Nilsen