Årsmöten

Här visar vi förvaltningsberättelser och årsmötesprotokoll.

2018

Årsmöteshandlingar 2018

2019

Årsredovisning 2019

Protokoll årsmöte 2020

2020

Förvaltningsberättelse 2020