Статути

Претседател: Bo Tyrefors, Gålö (службеник за заштита на податоци)

Други членови на одборот:
V.ordf. Маргарета Пикано, Ханинг
СекНа Томас Хјелм, Ута
Благајник, рег.ансв. Ларс-Олоф (ЛО) Ландин, Далари 
Лејла Бјорк, Нетар
Софи Сеитамо Мијац, Хуринге
Лена Нилсен, Тиреста

 

Рецензент: Бенгт Карлсон, Ханинг
Заменик ревизор: Ларс-Арне Ериксон, Ханинг

 

Комитет за номинација:
Александра Анстрел, Ханинг
Кина Хермансон, Орна
Карло Такола, Вега