Резервирајте водич во Тиреста - Смртта е жива во исконската шума

  01/10/2020 -/ -

 

Цени

Работни денови 1200 шведски круни без ДДВ
Викенди 1500 шведски круни без ДДВ

Линкови

  веб-страница  мапа  Facebook   Стокхолмс Локалтрафик

Не заборавајте да споделите!

Информации за настанот

Смртта е жива во исконската шума, 2 часа

Турата дава убава слика за различните форми на Тирестаскоген. Од влажни смрека шуми до светли карпести терени со имагинативни борови, мртви дрвја и миризливи мочуришта. Што е карактеристично за исконската шума и како е дозволено да останат шумите на Тиреста? Околу 2.5 километри. 1200 шведски круни без ДДВ. Викенди 1500 шведски круни без ДДВ.

за компанијата

Името

Фондацијата Тирестаскоген

Адреса

Телефон

4687453394