Καταστατικό

Πρόεδρος: Bo Tyrefors, Gålö (υπεύθυνος προστασίας δεδομένων)

Άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου:
V.ordf. Μαργαρίτα Πικάνο, Χάνινγκ
ΔευτΤο Thomas Hjelm, Utö
Ταμίας, reg.ansv. Lars-Olof (LO) Landin, Dalarö 
Leyla Björk, Nåttarö
Sofie Seitamo Mijac, Häringe
Λένα Νίλσεν, Τυρέστα

 

Σύμβουλος: Bengt Karlsson, Χάνινγκ
Αναπληρωτής Ελεγκτής: Λαρς-Άρνε Έρικσον, Χάνινγκ

 

Επιτροπή υποψηφιότητας:
Alexandra Anstrell, Haninge
Qina Hermansson, Ornö
Carlo Taccola, Vega