Πληροφορίες

Οι συναντήσεις και οι τρέχουσες εκδηλώσεις μοιράζονται μέσω FB Visit Haninge. Οι προσκλήσεις και οι σημαντικές πληροφορίες για τα μέλη δημοσιεύονται εδώ.