Ετήσιες συναντήσεις

Εδώ παρουσιάζουμε εκθέσεις διοίκησης και πρακτικά ετήσιας συνάντησης.

Ετήσια συνάντηση 2019 σχετικά με το 2018

Έγγραφα ετήσιας συνάντησης 2018

Ετήσια συνάντηση 2020 σχετικά με το 2019

Ετήσια Έκθεση 2019

Πρακτικά της ετήσιας συνάντησης 2020

Ετήσια συνάντηση 2021 σχετικά με το 2020

Ετήσια έκθεση που περιλαμβάνει έκθεση διοίκησης 2020

Ετήσια συνάντηση 2022 σχετικά με το 2021

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΧΑΝΙΝΓΕ

Έγγραφα ετήσιας συνάντησης 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ HANINGE 2022-04-06