Impormasyon

Ang mga miting ug karon nga hitabo gibahinbahin pinaagi sa FB Visit Haninge. Ang mga imbitasyon ug hinungdanon nga kasayuran sa mga myembro gimantala dinhi.